Paranormale behandeling

Wanneer paranormale therapie?


Paranormale therapie is zo oud als de mensheid en komt in talloze culturen voor. De therapie ontleent zijn bestaansrecht aan de ervaring dat er een universele levensenergie, ook wel kosmische energie, bestaat en elk mens over een zelfgenezend vermogen beschikt. Een paranormale therapeut kan, met behulp van het vermogen tot helder zien, horen, weten, voelen, ruiken of proeven, verstoringen en blokkades in het energiesysteem van zijn cliënt waarnemen en duiden.

 

Tijdens de behandeling draagt de therapeut universele of kosmische energie over op de cliënt, met het doel diens zelfgenezend vermogen te bevorderen. Zoals bij alle andere vormen van natuurgeneeskunde heeft ook de paranormale therapeut een holistische visie op gezondheid, waarin lichaam en geest delen zijn van eenzelfde energetisch systeem. De therapeut onthoudt zich van diagnoses op het terrein van de reguliere gezondheidszorg en zal nooit een reguliere therapie ontraden of doorkruisen, noch een cliënt aanraden om zonder medische begeleiding te stoppen met voorgeschreven medicatie.

‘…zowel op zijn aura als zijn stoffelijk lichaam.’

 

Binnen de paranormale therapie is het uitgangspunt dat de mens over een stoffelijk lichaam en een persoonlijk energieveld, ook wel de aura genoemd, beschikt. De aura op haar beurt bestaat onder andere uit emotionele, mentale en spirituele lagen. Paranormale therapie heeft invloed op het hele energetische systeem van de cliënt, dus zowel op zijn aura als zijn stoffelijk lichaam. Ziekten en aandoeningen definieert de therapeut als een verstoorde doorstroming in het energetisch systeem van de cliënt. Hij neemt deze verstoring waar, duidt haar, en helpt, met de kosmische energie die hij doorgeeft, de doorstroming en het evenwicht in het veld van de cliënt te herstellen. Daarmee stimuleert hij tegelijkertijd diens zelfgenezend vermogen.

Moendia behandeling

De behandeling

Hoewel de werkwijze van therapeut tot therapeut kan verschillen, bevraagt deze over het algemeen eerst de klacht waar de cliënt mee komt. Is de klacht met de huisarts besproken? Welke diagnose heeft de arts/specialist gesteld? Wordt de cliënt behandeld en zo ja hoe? Gebruikt de cliënt medicijnen en zo ja welke?

 

Psychometrie is een belangrijk aspect van de behandeling. Hierbij neemt de therapeut de blokkades in het energiesysteem van zijn cliënt waar en duidt ze. Heeft de therapeut een goed beeld van zijn cliënt, dan volgt de energetische behandeling, die bestaat uit handoplegging en/of strijkende bewegingen langs of op het lichaam van de cliënt.

 

Het is van belang te bepalen of de klachten van de cliënt voortkomen uit zijn eigen energie of uit energie(en) buiten hem. Een magnetisch veld van aardstralen, negatieve energieën of entiteiten kunnen de energie van een mens ook verstoren. Vooral kinderen zijn hier erg gevoelig voor. De therapeut kan in zo’n geval het eigen energieveld van de cliënt helpen versterken, het magnetisch veld van aardstralen stilleggen, het effect van negatieve energieën en entiteiten wegnemen. Niet elke therapeut werkt hiermee; het kan een aanvulling op de therapie zijn.

 

De effecten

Het is mogelijk dat de cliënt tijdens de behandeling bijvoorbeeld warmte, kou, tintelingen of een gevoel van ontspanning ervaart. Dat is echter voor het resultaat van de behandeling niet van belang. De behandeling van iemand die op dat moment helemaal niets voelt, kan evengoed een zeer goede uitwerking hebben. Ook is het mogelijk dat klachten aanvankelijk niet verminderen maar juist toenemen. Dat is tijdelijk en geen reden tot ongerustheid. Het betekent dat de kosmische energie actief is en de doorstroming bevordert.

 

Na de eerste sessie stelt de therapeut samen met de cliënt een behandelplan op. Daarin wordt ook het te verwachten aantal behandelingen besproken, wat afhankelijk is van de aard en de duur van de klacht. Heeft men een chronische aandoening, dan is over het algemeen een verlichting van de klachten en het voorkomen van achteruitgang het hoogst haalbare.

 

Welke klachten komen in aanmerking voor paranormale therapie?

Elke ziekte of aandoening van lichamelijke of psychische aard kan voor paranormale therapie in aanmerking komen. De resultaten zijn afhankelijk van de aard en duur van de klacht en van de individuele gevoeligheid van de cliënt voor de therapie.

 

Paranormale therapie kan helpen bij stressgerelateerde problematiek, fysieke klachten, chronische aandoeningen en psychische problematiek.

‘..uit zijn eigen energie of uit energie(en) buiten hem.’

 

 

 

Geschreven door, Els van Es en Carola Duis